Ochronne rolety przezroczyste foliowe

Roleta ochronna może stanowić element izolujący od siebie i zapewni skuteczną ochrone przed zarazkami pochodzącymi od osób trzecich. Mogą to być np. stanowiska pomiędzy klientami w placówkach handlowych, usługowych, medycznych lub urzędowych. Może też być pomiędzy różnymi stanowiskami pracy.