Promedyczne

ul. Rusałka 10
20-103 Lublin

NIP: 712-189-95-00

ALIOR BANK

NR KONTA: 88 2490 0005 0000 4500 3736 726


E-mail: biuro@promedyczne.pl

TELEFON: tel. +48 504 598 110